• 92

    سپتیک تانک 12

    از نظر ساختمان می توان گفت سپتیک تانک مخزنی است که توسط حداقل یک دیواره به دو بخش نامساوی تقسیم شده است. در بخش اول سپتیک تانک شرکت ناب مواد و ذرات درشت ته نشین شده و در کف دستگاه انباشته می شوند. چربی ها و روغن های شناور نیز بر روی سطح مایع درون سپتیک تانک تجمع می نمایند.

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی