• لحظه انفجار وحشتناک و آتش گرفتن لوله نفت امیدیه به اهواز

    در تصویر تیم ایمنی مشاهده نمی‌شود و کسی به اهالی روستا هشدار نداده بود که محل را ترک کنند. گفته می‌شود لحظه ضربه بیل میکانیکی به لوله نفت تا آتش گرفتن لوله 35 دقیقه طول کشیده بود

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی