حقانی 09380039391- سقف متحرک تالار - سقف برقی محوطه