• 498

    اشتباه نام بردن بهنام بانی به جای بهنام صفوی در مراسم ختم او

    تو مجلس ختم بهنام صفوی پشت میکروفون میگه «آرام بخواب بهنام بانی عزیز

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی