• کتاب صوتی نکاتی در خودشناسی

    کتاب صوتی نکاتی در خودشناسی از کتاب خداشناسی ربوبی تألیف استاد علی اکبر خانجانی - دانلود رایگان همه کتاب های صوتی در سایت : https://www.khanjany.com https://www.nooreomid.net===================== آدمی در شرایط بیرونی زندگیش هیچ حق انتخاب ندارد و همه چیز از پیش نوشته شده است و سرنوشت است. آدمی فقط بواسطه معرفت نفس و معرفت بر شرایط و امکانات و حوادث زندگیش می تواند ماهیت و محتوای این سرنوشت را تغییر دهد و عاقبت و نهایت راه زندگیش را خود رقم زند که چیزی جز نتیجه نگرش و نیت او در این سرنوشت نیست. در پایان هر راهی آنچه که باقی می ماند معناست.

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی