دزدی موتور در روز روشن در سه سوت!

158
سرقت موتور سیکلت گران قیمت در ساعت شلوغی و در زیر دوربین بانک در چند ثانیه را ببینید.