خنده ی یار مرا وقتی که دانشگاه دید/رشته ی دندانپزشکی ظرفیت تکمیل شد، معین تبریزی

238
شعر معین تبریزی در مورد رشته ی دندانپزشکی
moeinevis
moeinevis 0 دنبال کننده