• 106

    بررسی ویدیویی ویرایش ثبت نام آزمون دبیرستان ماندگار البرز 98 - 99

    برخی از داوطلبان آزمون ورودی دبیرستان ماندگار البرز در زمان ثبت نام در درج اطلاعات خود دچار اشتباه می شوند . این دسته از داوطلبان می بایست از تاریخ 21 تا 29 فروردین نسبت به ویرایش ثبت نام آزمون دبیرستان ماندگار البرز 98 - 99 اقدام نمایند . در این صفحه به بررسی ویدیویی ویرایش ثبت نام آزمون دبیرستان ماندگار البرز 98 - 99 پرداخته ایم .

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی