مشاوره انتخاب رشته آزمون دکتری

145
دفترچه انتخاب رشته دکتری 99 از سوی سازمان سنجش منتشر می‌شود. داوطلبانی که بر اساس کارنامه خود مجاز به انتخاب رشته آزمون دکتری سراسری هستند، می‌توانند در زمان انتخاب رشته دکتری 99 نسبت به انتخاب 50 رشته‌محل در فرم انتخاب رشته دکتری اقدام کنند.

مدتی پس از اتمام انتخاب رشته، نتایج دعوت به مصاحبه دکتری 99 اعلام خواهد شد. بر اساس جدول زمان مصاحبه دکتری 99 داوطلبان در مرحله دوم آزمون دکتری در دانشگاه‌ها حضور خواهند یافت.

https://phdtest.ir/1391/03/%D8%AA%D9%88%D8%B5%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C/
phdtest
phdtest 0 دنبال کننده