رستوران رسپی

130
رستوران رسپی اولین رستوران فرانسوی- ایتالیایی که تداعی کننده پاریس در ایران می باشد.