درمان پوکی استخوان ...پوکی استخوان درمان دارد

157
جهت مشاوره تخصصی با مرکز درمانی و درمان بیماری با شماره ۰۹۳۷۲۱۵۲۶۴۷ تماس بگیرید .

drgholenj

11 ماه پیش
هنگامیکه آرتروز گردن رخ می دهد معمولاً دردی گردن به وجود آید که ممکن است خفیف تا شدید باشد.ممکن است با فعالیتهایی مانند رانندگی و خواندن کتاب که گردن برای مدت طولانی در یک حالت است بدتر شود. www.drgholenj.com