عملکرد کارواش اتوماتیک ایستوبال

276
کارواش اتوماتیک بدون دخالت دست و با استفاده از سیستم های اتوماتیک و هوشمند و برس زنی دقیق سطح خودرو را در مدت زمان کمتر از 5 دقیقه شستشو می دهد.
nezafati
nezafati 0 دنبال کننده