• 236

    عملکرد کارواش اتوماتیک ایستوبال

    کارواش اتوماتیک بدون دخالت دست و با استفاده از سیستم های اتوماتیک و هوشمند و برس زنی دقیق سطح خودرو را در مدت زمان کمتر از 5 دقیقه شستشو می دهد.

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی