• 270

    جدول شهریه دکتری پردیس خودگردان 98 – 99

    داوطلبانی که قصد تحصیل در مقطع دکتری پردیس های خودگردان را دارند می بایست مطابق جدول شهریه دکتری پردیس بین الملل ۹۸ - ۹۹ شهریه پرداخت کنند .

    5 مرداد 1398 آموزشی
  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی