• 142

    وزیر می‌گوید مسکن نخرید تا ارزان شود؛ اگر قرار است نخریم پس چرا وزیر شدی؟

    «خراسانی» جامعه شناس: وزیر ما می‌گوید مسکن نخرید تا ارزان شود؛ اگر قرار است مسکن نخریم پس چرا وزیر شدی؟


  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی