• 112

    کتاب صوتی: حکیم ابوالقاسم فردوسی

    کتاب صوتی: حکیم ابوالقاسم فردوسی از کتاب انسان کامل جلد دوم تالیف استاد علی اکبر خانجانی - دانلود رایگان همه کتاب های صوتی در سایت: https://www.khanjany.com https://www.nooreomid.net ================= برخی شاهنامه را بیانیه ای بر علیه عرب و اسلام می خوانند و برخی هم تبلیغی برای دین زرتشت و آئین پادشاهی ایران زمین. این هر دو خطاست. شاهنامه همچون مثنوی مولوی سراسر حکمت است و همه خوبی ها و بدی های ایرانیان را آشکار می کند و نقاط ضعف و قوت یک تمدن را برمی تاباند.

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی