آموزش کاپرپلیت

251
از قابلیتهای مهم این سبک علاوه بر خاصیت پیوسته نویسی می توان به اجرای خوشنویسی در دانگ های مختلف بدونه اینکه نیاز به تعویض نوک داشته باشیم. در عین حال اگر بخواهیم به نقاط ضعف آن اشاره نماییم می توانیم به اجرای مخدود خوشنویسی در دانگ های خیلی بزرگ می باشد که البته استاد مجتبی کرمی توانسته اند این نقطه ضعف را با ساخت نوکی متفاوت برطرف نماید.
ilcc.ir
ilcc.ir 0 دنبال کننده