گرانول پودر

554
دستگاه گرانولساز دارویی می تواند در کنار انواع دستگاههای قرص ساز دستی، اتوماتیک و روتاری،
جهت تولید قرصهای شیمیایی و گیاهی استفاده شود.
مهم ترین کاربرد گرانول ها به عنوان ماده اولیه دستگاه های تولید قرص می باشد. ساخت گرانول با
کیفیت توسط این دستگاه، عالوه بر صرفه جویی در زمان، منجر به تولید قرص های براق و محکم و با
کیفیت خواهد شد.

fansadco
fansadco 1 دنبال کننده