• 189

    حمله تند منتقد برنامه هفت تلویزیون به سام درخشانی به اتهام بزرگ درآوردن پول های کثیف

    حمله تند منتقد سینما در آنتن زنده تلویزیون به سام درخشانی به اتهام بزرگ درآوردن پول های کثیف!! انتقاد تند منتقد برنامه هفت به پولی شدن برخی بازیگران ایرانی

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی