• 281

    نخبگان و نوابغ ایرانی که از ایران مهاجرت کرده و مقیم خارج از کشور هستند!

    افسوس که تعداد کمی از ایرانیان آنها را می شناسند و در خارج از ایران شناخته شده تر هستند و افسوس که قدرشان را هرگز ندانستیم! هر کدام از این آدمها برای خود یک کشور محسوب می شوند و در زمینه کاری شان یکه تاز هستند! ببینید چگونه با نبوغشان جهانیان را وادار به زانو زدن مقابل شان کرده اند! به افتخار ایران و ایرانی و به کوری هر آنکس که نتواند شکوه ایران را ببیند این ویدیو را برای همه مخاطب ها و گروههای تان ارسال کنید!

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی