• 312

    مدیرعامل اخراجی صندوق بازنشستگی چه گفت و چه کرد که از سوی حسن روحانی برکنار شد!؟

    میعاد صالحی، مدیرعامل اخراجی صندوق بازنشستگی چه گفت و چه کرد که بعد از حضور کمتر از ۵ ماه از سوی رئیس جمهور حسن روحانی برکنار شد!؟

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی