حضرت زهرا سلام الله عليها کدام افراد را برای شهادت ملک فدک نزد ابوبکر بردند ؟

161
حضرت زهرا سلام الله عليها کدام افراد را برای شهادت ملک فدک نزد ابوبکر بردند ؟
9 ماه پیش
velayat.1986
velayat.1986 0 دنبال کننده