داغترین‌ها: #انتخابات

هر کس حضرت علی را سب کند رسول خدا را سب کرده است

120
هر کس حضرت علی را سب کند رسول خدا را سب کرده است
10 ماه پیش
velayat.1986
velayat.1986 0 دنبال کننده