چرا رسول خدا جمله من کنت مولاه فهذا علي مولاه را در عرفه نفرمودند ؟

112
چرا رسول خدا جمله من کنت مولاه فهذا علي مولاه را در عرفه نفرمودند ؟
9 ماه پیش
velayat.1986
velayat.1986 0 دنبال کننده