• 31

    روحانی: در این خانه و اون خانه نرویم

    روحانی: رهبری حکیمانه فرمودند تنها مرجع ستاد ملی کروناست پس در این خانه و اون خانه نرویم


  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی