• 153

    دنیای کودکان

    داستان از یک کوچ بی‌آغاز شروع شد. پروانه‌ای که شوق پرواز در سر داشت. جایی که خستگی بال‌هایش آسوده بر زمین بنشیند. چشمانش حسرت لانه گنجشک کوچکی را داشت که در آن آرامش موج می زد. در جستجوی آرامش به سوی خورشید پرواز کرد اما روبروی رویاهایش آجرها رو به آسمان اوج گرفته بود. چشمانش به نوری خیره شد و با نور پرواز کرد و امید در دلش قد کشید. سرانجام رویاهایش را در دل نقاشی کودکی که انتظار او را می کشید پیدا کرد.

    7 شهریور 1398 آموزشی
  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی