شیرجه قهرمانانه شهروندان در آغوش کرونا!

165
عده‌ای از شهروندان بدون توجه به هشدارهای مسئولان برای شنا کردن به چشمه‌های آب مراجعه می‌کنند.
Milad Beiki
Milad Beiki 34 دنبال کننده