داغترین‌ها: #انتخابات

سیلی شهروند فرانسوی به صورت رییس جمهور

28
رئیس جمهور فرانسه در شهرک تین لارمیتاژ، هنگامی که برای دیدار با تجمع کنندگان به نزدیک نرده‌ها رفته بود، از نخستین کسی که با او دست داد، سیلی خورد.
Milad Beiki
Milad Beiki 50 دنبال کننده