• 37

    پوکر 5 کارت

    سلاملیکم خیلی چاکریم عرض به حضورتون که من غیر از انفجار پوکر هم زیاد بازی میکنم این اواخر که بیشتر هم پوکر چون بازی های پوکر پنج کارت اضافه شده به این سایتی که هستم هم عدد بازی ها قوی تر شده و پلیر های قوی اومدن تو سایت هم بازی واقعا هیجان انگیزیه

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی