ایده ای جالب برای نگهداری چاقوی آشپزخانه

3
فردی با استفاده از یک ظرف و حبوبات مختلف، نگهدارنده جالبی برای چاقوی آشپزخانه ایجاد کرد.
Milad Beiki
Milad Beiki 39 دنبال کننده