• 554

    تغییر شکل به سبک "اختاپوس تقلیدگر"

    تنها یک جاندار در زمین وجود دارد که می‌تواند خود را به شکل جانداران دیگر دربیاورد. "اختاپوس تقلیدگر" یکی از گونه‌های اختاپوسهاست که اولین بار در سال 1998 در سواحل اندونزی کشف شد. هرچند توانایی تغییر رنگ بدن یکی از توانایی‌های معمول اختاپوسهاست، اما اختاپوس تقلیدگر پا را فراتر گذاشته و نه تنها شکل بدن خود را به شکل یک جاندار دیگر تغییر می‌دهد بلکه رفتارها و صفات او را نیز تقلید می‌کند. این رفتار اختاپوس تقلیدگر کاملا متفاوت با تکنیک استتار در سایر جانداران است. این جاندار باهوش خیلی راحت و دقیق در نقش یک شیرماهی، عروس دریایی و مارماهی ظاهر می‌شود و تمامی اجزا و حرکاتش را کاملا مشابه و مطابق با آنها تغییر می‌دهد.

    26 شهریور 1398 حیوانات
  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی