• 564

    کلیپ تصویری | منکر دوست داشتنی - استاد پناهیان

    آرزوهای ما به یک قله هایی گیر می دهند که دیگر ما نمی توانیم بعد از این قله ها را ببینیم! مثلاً یک کسی خیلی دوست دارد گل زن درجۀ یک فوتبال شود، و همه برایش کف بزنند و هورا بکشند، اما هیجان این قله، اجازه نمی دهد که او بعد از این قله را هم ببیند، ولی اگر ببیند...


  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی