• 101

    جداسازی موفقیت آمیز خواهران دوقلو با جمجمه متصل به هم

    خواهران دوقلوی آفریقایی که از ناحیه سر به یکدیگر چسبیده بودند در ایتالیا از هم جدا شدند.


  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی