مهندس سید حمید کلانتری؛ معاون امور تعاون وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی