• 943

    چگونه می توانیم طرف مقابلمان را بشناسیم؟

    چگونه می توانیم طرف مقابلمان را بشناسیم؟ طرف اومده با شما آشنا شده ! کلی از خودش تعریف کرده ! کلی خودشو توی دل شما جا باز کرده ! حالا چطور بفهمیم این فرد همان کسی که می گه هست یا نه؟ از مجموعه خوب باشیم ، کاری از دکتر رضا توفیقی

    30 آبان 1396 آموزشی

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی