• 320

    سم ملخ کش بسیارقوی لوکست دیمون

    سم ملخ کش بسیار قوی لوکست دیمون، با اثرگذاری سریع بر روی جمعیت انبوه انواع ملخ ها، پاکسازی کننده مزارع و باغات از این آفات مخرب. این سم مؤثر با ماده اولیه فعال پرمترین 38 درصد که بصورت اسپری اعمال می گردد باغات و مزارع را از خسارات وارده توسط ملخ ها حفظ و بیمه می کند. تماس: 09145562020 - 04432251817 سایت: www.ariasam.com

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی