ماجراهای رابی ژاکوب The Mad Adventures of Rabbi Jacob 1973

474
کمدی - لوئی دوفونس ( Louis de Funès ) - ماجراهای رابی ژاکوب - The Mad Adventures of Rabbi Jacob 1973 - ویکتور پیورت کارخانه دار متعصب و سرسخت فرانسوی است که توسط “محمد لربی” یکی از رهبران شورشی عرب به گروگان گرفته می شود. آن دو لباس خاخامها را پوشیده و سعی می کنند از دست قاتلی که توسط دولت محمد فرستاده شده و همچنین پلیس فرار کنند. - Gap.im/nama66
sahan
sahan 13 دنبال کننده