جلسه 39 فیزیک یازدهم-میدان الکتریکی 9 خطوط میدان الکتریکی-مدرس محمد پوررضا

358
برای مشاهده لیست کامل فیلمها به سایت همیار فیزیک مراجعه کنید:
www.hamyarphysic.ir
آموزش مبحث "میدان الکتریکی 9 خطوط میدان الکتریکی" در فیزیک یازدهم که توسط مهندس محمد پوررضا مدرس فیزیک و صاحب امتیاز سایت همیار فیزیک آماده شده است.
hamyarphysic
hamyarphysic 0 دنبال کننده