• 429

    دلیل صحبت کنایه آمیز علی اکبر طاهری به انگلیسی حرف زدن عادل فردوسی پور

    واکاوی صحبت کنایه آمیز علی اکبر طاهری به انگلیسی حرف زدن عادل فردوسی پور و واکنش جالب محمدحسین میثاقی.

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی