جلسه 40 فیزیک یازدهم-میدان الکتریکی 10 حل 4 سوال مهم-مدرس محمد پوررضا

264
برای مشاهده لیست کامل فیلمها به سایت همیار فیزیک مراجعه کنید:
www.hamyarphysic.ir
آموزش مبحث "میدان الکتریکی 10 حل 4 سوال مهم" در فیزیک یازدهم که توسط مهندس محمد پوررضا مدرس فیزیک و صاحب امتیاز سایت همیار فیزیک آماده شده است.
hamyarphysic
hamyarphysic 0 دنبال کننده