• داستان واقعی مجید از کجا شروع شد ؟

    انقدر این گربه ها رو صدا نکنید مجید... آخر یه روز مجید خشمگین میشه ها...

  • 1 دیدگاه
    عکس امنیتی
    • افتضاح است الکی وقتتان را هدر ندهید
      مجید  -  25 بهمن 1396  |  0