• 43

    راه اندازی کسب و کار بدون سرمایه احسان رستگارمهر

    در این فیلم اموزشی خواهید اموخت چگونه بتوانید با حداقل سرمایه یک کسب و کار راه اندازی کنید در سامانه اشتغالزائی بازارکارشهر میتوانید فیلمهای بیشتر را تهیه کنید Www.karkoosh.net

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی