جلسه 26 فیزیک نظام قدیم - حرکت شناسی 4 و تحلیل نمودار مکان زمان - محمد پوررضا

255
برای مشاهده لیست کامل فیلمها به سایت همیار فیزیک مراجعه کنید:
www.hamyarphysic.ir
آموزش مبحث "حرکت شناسی 4 و تحلیل نمودار مکان زمان" در فیزیک نظام قدیم که توسط مهندس محمد پوررضا مدرس فیزیک و صاحب امتیاز سایت همیار فیزیک آماده شده است.
hamyarphysic
hamyarphysic 0 دنبال کننده