قراردادهای اکتشاف و تولید در صنعت نفت و گاز

1
معرفی کتاب قراردادهای اکتشاف و تولید در صنعت نفت و گاز
ترجمه: عباس کاظمی نجف آبادی ، حامد بابایی
انتشارات پژوهشکده حقوقی شهردانش
آدرس سایت:
www.sdil.ac.ir
آدرس سایت فروشگاه:
http://shahredanesh.com/
لینک تلگرام:
https://t.me/Legal_Research
اینستاگرام:
https://www.instagram.com/shahredanesh/
لینک خرید:
https://b2n.ir/z86760
شماره تماس: 88811581 داخلی112
رئیس پژوهشکده: دکتر وحید اشتیاق
#کتب_حقوقی
#حقوق_نفت_و_گاز
#قراردادهای_اکتشاف
#حقوق
#فروشگاه_اینترنتی
#شهردانش
#پژوهشکده_حقوق_شهر_دانش
shahredanesh
shahredanesh 0 دنبال کننده