• 599

    آموزش ریاضی ششم فصل سوم

    در این ویدئو بخش اول فصل دوم ریاضی ششم که شامل جمع و تفریق کسر ها است اموزش داده خواهد شد. برای مشاهده ادامه آموزش فصل دوم ریاضی ششم یعنی ضرب و تقسیم کسرها و اعداد مخلوط و محاسبات با کسر از لینک زیر استفاده نمایید: http://beyamooz.com/riyazi6 0 نظر Beyamooz پهلوان صادق ارسال نظر عمومی با نام Beyamooz پهلوان صادق

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی