ساخت قطعه حیاتی دستگاه دیالیز

13
Milad Beiki
Milad Beiki 253 دنبال‌ کننده
نخبگان مجموعه دانش بنیان پارک نوآوری شریف، برای نخستین بار در کشور، فیلتر دستگاه دیالیز را ساختند. قطعه حیاتی که از کشور‌های اروپایی، چین و کره‌جنوبی وارد کشور می‌شود. هزینه ساخت این قطعه یک دهم نمونه‌های خارجی است.
Milad Beiki
Milad Beiki 253 دنبال کننده