• 283

    کاشت مو چند بار قابل انجام است؟

    کاشت مو چند بار قابل انجام است؟ در صورت از بین نرفتن شرایط کاشت در کاشت های اول یا دوم که عبارتند از: در کاشت قبلی بانک مو تخریب نشده باشد.کاشت قبلی با تکنیک درست انجام شده باشد.قسمت جلوی سر که خون رسانی منطقه کاشت را به عهده دارد تخریب نشده باشد.(کلینیک کاشت مو دکتر رضایی- 02122232380-09121180588- http://hairiran.com).

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی