• 74

    محمدرضا پهلوی، استمداد سلطان قابوس، جنگ ظفار

    یاری شاه ایران به سلطان عمان در جنگ با شورشیان ظفار

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی