جریمه اصناف در صورت عدم استفاده از ماسک

150
رئیس جمهور در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: برای اصنافی که پروتکل‌های بهداشتی را مراعات نمیکنند در مرحله اول تذکر داده می‌شود. در مرحله دوم ۳۰۰ هزار تومان جریمه می‌شوند.
در مرحله سوم یک میلیون تومان جریمه می‌شوند و اگر تخلف ادامه داشت آن واحد صنفی پلمپ خواهد شد.
اگر راننده تاکسی پروتکل‌های بهداشتی را مراعات نکند ۱۰۰ هزار تومان جریمه می‌شود و بابت مسافرانی که مراعات نمی‌کنند به ازای هر مسافر ۲۰ هزار تومان جریمه می‌شود.
Milad Beiki
Milad Beiki 34 دنبال کننده