آموزش الگوریتم انتخاب رشته استاد افشار 9 (بومی گزینی)

843
در این جلسه به موضوع بومی گزینی در انتخاب رشته توسط استاد افشار پرداخته می شود
mahdi_fazeli
mahdi_fazeli 0 دنبال کننده