• 41

    کنایه مجری صدا و سیما به نحوه اجرای ممنوعیت سفر

    مجری تلویزیون در کنایه به نحوه اجرای ممنوعیت سفر گفت:۱۲ شب به بعد کرونا وحشی می‎شود و قبل از آن آرام است؟ اتوبوس و هواپیما کرونا منتقل نمی‎کند؟

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی